Producenci

REKLAMA

eBiuletyn-Nowości

Bitdefender Small Office Security

Bitdefender Small Office Security

Rozwiązania biznesowe służące do pełnej ochrony i zarządzania, zapewniające najwyższej klasy ochronę antywirusową.

Więcej szczegółów

Producent
BitDefender

26 inne produkty z tej samej kategorii:

Obecne rozwiązania bezpieczeństwa dla biznesu stoją przed potrzebą przekroczenia ponad podstawowe funkcje wykrywania i przeciwdziałania infekcjom wirusowym, stając się rozwiązaniami umożliwiającymi kontrolę oraz zarządzanie politykami bezpieczeństwa dużej liczby urządzeń końcowych i serwerów, przy minimalnym nakładzie czasu i pracy. Małe firmy i korporacje muszą adaptować strategię głębokiej obrony, aby lepiej strzec swoje sieci przed zróżnicowanymi zagrożeniami.


Oprogramowanie wchodzące w skład

Bitdefender Small Office Security:


BitDefender Management Server


 NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE i KORZYŚCI


 

 • zmniejsza koszty (zasobów oraz ogólne) zarządzania wieloma punktami końcowymi i serwerami
 • Konsolidacja problemów na żądanie za pomocą jednego kliknięcia
 • Pozwala na zdalną konfigurację, audyt, instalację i usuwanie aplikacji z każdej końcówki bądź serwera w sieci.
 • Wykrywanie punktów końcowych w sieci nieposiadających żadnego oprogramowania antywirusowego pozwala na zdalne wdrażanie Client Security.
 • Configurable Security Policies z ustalonymi wzorami pomaga przy wprowadzaniu polityki.
 • integruje się z katalogiem aktywnym, by wykorzystać istniejącą strukturę domen i ustawienia grupowe Windows.
 • Pozwala na zdalną konfigurację z dowolnego komputera w firmie za pomocą konsoli zarządzania.
 • Skalowalna architektura master-slave pozwalająca na zarządzanie bramami, serwerami i punktami końcowymi zlokalizowanymi fizycznie w różnych miejscach

 CENTRALIZED MANAGEMENT FOR BUSINESS SECURITY (SCENTRALIZOWANE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM BIZNESOWYM)

Jednym z największych wyzwań stojących przed każdym działem informatycznym jest zdolność zachowania kontroli i wgląd w stanowisko zabezpieczeń firmy. Niestety, wiele organizacji nie dysponuje dedykowanymi zasobami pozwalającymi opracować strategię bezpieczeństwa sieci i zarządzać nią ze względu na związane z tym koszty. Małe i średnie firmy (SMB) są pod tym względem jeszcze bardziej ograniczone ze względu na skromny budżet. Obowiązki IT często wykonuje pracownik mający też inną rolę. Brak ustalenia priorytetów sprawia, że w większości SMB trudno wprowadzić skuteczny program zabezpieczeń.

W miarę rozwoju firmy pojawiają się nowi pracownicy, systemy i aplikacje wspierające inicjatywy biznesowe. Przez to znacznie zwiększa się liczba wektorów ataku wykorzystywanych przez złośliwe oprogramowanie do przeniknięcia do sieci firmowej. Aby zachować proaktywne podejście do zagrożeń, dział informatyczny musi wprowadzić kontrolę ograniczającą skutki użycia nieautoryzowanych aplikacji, złośliwego kodu i zasobów Internetu - na przykład aplikacji Web 2.0 - które zwiększają narażenie organizacji na atak.

ROZWIĄZANIA ZABEZPIECZEŃ DLA PUNKTÓW KOŃCOWYCH TO ZA MAŁO

Antywirus, stosowany w komputerach firmy zapewnia podstawę dobrej polityki bezpieczeństwa, ale nie wystarcza, by chronić przed współczesnymi zagrożeniami, gdyż ulegają one ciągłym zmianom, by obejść systemy ochronne. W przypadku braku kontroli potrafią się błyskawicznie rozprzestrzeniać. W związku z tym rozwiązania BitDefendera zwalczające złośliwe oprogramowanie to nie tylko podstawowe wykrywanie wirusów i prewencja. Teraz umożliwia ono proaktywną instalację ochrony na niezabezpieczonych serwerach i stanowiskach pracy, zdalną identyfikację i usuwanie nieautoryzowanych aplikacji oraz konfigurowanie ustawień systemowych, co pomaga zminimalizować skutki rozprzestrzeniania się złośliwego oprogramowania po sieci.

ZABEZPIECZANIE SWOJEGO BIZNESU Z BITDEFENDEREM

Centralized Management Console BitDefendera pozwala firmom na implementację ujednoliconej platformy zarządzania dla zdalnych instalacji, konfiguracji i raportowania o wszystkich klientach BitDefendera, produktach serwerowych i bramowych wdrożonych w sieci. Scentralizowane zarządzanie BitDefendera zawiera:

 

 • Widoczność wszystkich incydentów związanych ze złośliwym oprogramowaniem w sieci dla administratorów
 • Proaktywną kontrolę sprzętu i zasobów oprogramowania w obrębie sieci
 • Zdalna konfiguracja i zarządzanie systemowymi ustawieniami klienta i serwera
 • Raporty o wydarzeniach powiązanych ze złośliwym oprogramowaniem w celu zidentyfikowania częstotliwości i trendów infekcji
 • Narzędzia do sprawdzania efektywności programu chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem w danej firmieCzy sam antywirus wystarcza? 
MOŻLIWOŚCI WGLĄDU I ZDALNEGO ZARZĄDZANIA

Prosta we wdrożeniu i zarządzaniu Management Console (Konsola Zarządzania) BitDefendera łączy wgląd w stan bezpieczeństwa firmy ze zdalną konfiguracją punktów końcowych i wprowadzeniem polityki poprzez scentralizowany interfejs. Management Console komasuje informacje o zagrożeniach i stanie systemu ze wszystkich stacji roboczych i serwerów obsługiwanych przez Windowsa i UNIXa w sieci organizacji. Wydarzen systemowe z punktów końcowych i problemy krytycz szybko identyfikowane i łatwo naprawiane za pomocą kliknięcia", co skraca do minimum czas konieczny na a reakcję na zdarzenia krytyczne.

UNIX-owe rozwiązania BitDefendera wykorzystują osobny interfejs Remote Web Administration (zdalnego administrowania przez WWW) dla BitDefender Security for Mail Servers oraz BitDefender Security for Samba File Severs. Oprócz interfejsu Remote Web Administration, dla zaawansowanych użytkowników preferujących jeden interfejs do zarządzania całą infrastrukturą sieci udostępniono interfejs linii komend (CLI).

ZARZĄDZANIE ARCHITEKTURĄ SERWERA MASTER/SLAvE

Scentralizowana synchronizacja polityki, produktów i aktualizacji jest kontrolowana w całej organizacji przy użyciu Master Management Server (głównego serwera zarządzania). Zapewnia on scentralizowaną i inteligentną dystrybucję aktualizacji w sieci lokalnej lub zdalnie zarządzanych sieci, w których działa Slave Management Server (serwer zarządzania - slave). Architektura ta zapewnia dostępność aktualizacji dla zasobów lokalnych, pozwalającą zoptymalizować wykorzystanie sieci.

AUTOMATYCZNA LUB WYZNACZONA HARMONOGRAMEM DYSTRYBUCJA AKTUALIZACJI

BitDefender Management Server umożliwia inteligentną dystrybucję nowych definicji wirusów i aktualizacje produktu z lokalizacji centralnej. Aktualizacje mogą być uruchamiane automatycznie raz na godzinę, kiedy stają się dostępne, lub zaplanowane, by uruchamiały się w godzinach poza szczytem, żeby zminimalizować spadek wydajności i wpływ na sieć.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OPARTA NA STRUKTURZE DOMEN WINDOWS

Integracja z Active Directory pozwala wykorzystać istniejącą w firmie strukturę domeny Windows i reguły grup. Reguły bezpieczeństwa można stosować bezpośrednio poprzez wybranie użytkowników lub grup użytkowników w Active Directory - jest to alternatywa dla zarządzania stacjami roboczymi z poziomu serwera zarządzania (Management Server). Management Server BitDefendera wykrywa niezarządzane stacje robocze w celu ułatwienia ich identyfikacji i albo włącza je pod zarządzenie przez automatyczne zdalne instalacje, albo wyłącza wybrane stacje robocze spod powszechnych reguł bezpieczeństwa.


Rozwiązanie Bitdefendera Centralized Management (centralne zarządzanie) zawiera trzy komponenty: Management Server (serwer zarządzania) pozwalający wprowadzić centralne zarządzanie do wszystkich rozwiązań Bitdefendera, Management Console (konsolę zarządzania) będącą interfejsem użytkownika i update Server (serwer aktualizacji) pozwalający pobierać i dystrybuować aktualizacje oprogramowania i definicji wirusów.

Wymagany procesor: Intel Pentium 1GHz (zalecane: 2GHz)

Minimalna ilość pamięci RAM: 512 MB (zalecane 2 GB)

Minimalna wymagana ilość miejsca na dysku: 1,5 GB (zalecane 2,5 GB), 3 GB na ulepszenia

System operacyjny

Windows 2000 Professional, SP4
Windows 2000 Server, SP4
Windows XP, SP2
Windows Server 2003, SP2
Windows Vista
Windows 2008 Server
Windows 7
Baza danych

Microsoft SQL Server 2005 lub Microsoft SQL Express Edition (darmowy)


BitDefender Client Security


NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE i KORZYŚCI


 • nagradzane wykrywanie wirusów, czyszczenie i kwarantanna wirusów, oprogramowania typu spyware/adware, trojanów i rootkitów.
 • Pozwala na elastyczny harmonogram skanowania na żądanie lub natychmiastowe uruchomienie skanowania, w celu oszacowania aktualnych infekcji.
 • Zoptymalizowane skanowanie za pomocą fingerprintingu plików każdej sesji użytkownika oraz ponowne skanowanie ich w wypadku założenia nowej sesji, aktualizacji lub infekcji systemu.
 • Obejmuje zainfekowane i podejrzane pliki, w celu zminimalizowania infekcji i późniejszej analizy.
 • Konfiguracja i zarządzanie w oparciu o polityki bezpieczeństwa
 • Osobista zapora ogniowa dla zdalnych i mobilnych użytkowników
 • Ochrona przed spamem na poziomie systemu, ze stale aktualizowaną białą/czarną listą i bayesowskim mechanizmem uczenia się identyfikacji nowego spamu, który omija tradycyjne filtry
 • Modyfikowalne filtrowanie zawartości pozwala zidentyfikować wrażliwe informacje oraz zminimalizować wyciek danych.
 • Zmniejsza koszty surowcowe oraz ogólne zarządzania wieloma klientami za pomocą centralnej konsoli zarządzania
 • Pozwala na zdalną konfigurację, audyt, instalację i usuwanie aplikacji z każdego systemu klienta bądź serwera w sieci.

Więcej informacji...


Security for Samba


Najważniejsze funkcje i korzyści

 • Nagradzane metody detekcji, leczenia i kwarantanny wirusów
 • minimalizuje przestoje w sieci i ryzyko rozprzestrzeniania się złośliwego oprogramowania w sieci poprzez skanowanie udostępnionych plików, zapewniając ochronę w czasie rzeczywistym
 • możliwość elastycznego planowania skanów na żądanie lub wykonywanych doraźnie
 • Kwarantanna zainfekowanych lub podejrzanych plików zmniejszająca ryzyko przenoszenia
 • Pozwala na zdalną konfigurację z dowolnego komputera w firmie poprzez zdalny interfejs administracyjny, dostępny przez stronę internetową
 • W pełni zgodne z FHS (Filesystem Hierarchy Standard), działa w całkowicie nieinwazyjny sposób
 • Współpracuje z każdą wersją Samby i może być łatwo skompilowany na wszystkich wersjach dzięki zastosowaniu modułu vfs open source
 • Zapewnia kompatybilność ze wszystkimi głównymi platformami UNIX dzięki pakietom rpm, deb oraz .tar. run

Funkcje zaawansowane


 • integralność z BitDefender's management Server
 • Scentralizowany panel podający podgląd stanu uruchomionych programów wraz z ich progami alarmowymi
 • bezpieczna kwarantanna podejrzanych plików wraz z opcjonalną funkcją ich przywrócenia w oryginalnym miejscu
 • modyfikowalne powiadomienia pocztowe i alerty SNMP o aktywności: liczba przeskanowanych, zdezynfekowanych, usuniętych, zainfekowanych i przefiltrowanych plików.

 


OCHRONA MIĘDZYPLATFORMOWYCH ZASOBÓW SIECIOWYCH


Serwery plików Samba są dość powszechne w dużych, wszechstronnych sieciach, gdyż zapewniają efektywny w stosunku do ceny zestaw funkcji oraz zapewniają współpracę między stacjami roboczymi i serwerami opartymi na Linux/UNIX bądź Windows. Samba pozwala na szybką i bezpieczną obsługę pików i drukarek dla wielu platform, w tym wszystkich wersji DOS, Windows, OS/2 i Linuxa za pomocą protokołu SMB/CIFS.

Samba to ważny komponent przejrzyście integrujący linuksowe/uniksowe stacje robocze i serwery ze środowiskiem Active Directory Microsoftu. Ze względu na integrację ze środowiskiem Windows usługi Samby mogą łatwo stać się nośnikiem złośliwego kodu wymierzonego przeciwko platformie Windows.

Część usług krytycznych oferowanych w sieci przez serwer plików:

 • Serwery WWW (Apache)
 • Serwery plików i wydruku (Samba)
 • Serwer zdalnego dostępu/VPN
 • Serwer DNS

Serwery plików Samba mogą rozprzestrzeniać następujące zagrożenia:

 • Złośliwy kod przez udostępnione pliki
 • Skompresowane, zainfekowane archiwa
 • Wirusy, trojany i rootkity
 • Robaki komputerowe i spyware

Pliki umieszczone w zasobach Samby mogą zainfekować inne systemy niepożądanym oprogramowaniem szpiegowskim, adware, końmi trojańskimi lub wirusami. Również robaki mogą zostać rozpropagowane przez sieć i zainfekować serwer bez ostrzeżenia. Jeśli nie był on zabezpieczony, może dojść do przerwania świadczenia przez niego usług sieciowych - co znacznie wpłynie na produktywność firmy.

ZABEZPIECZANIE SERWERÓW PLIKOWYCH BITDEFENDEREM

Firmy mogą chronić serwery plików Samba przed atakami, korzystając z oferowanej przez oprogramowanie BitDefender opcji skanowania plików pod kątem złośliwego kodu, dbając o zapewnienie zgodności z firmowymi zasadami bezpieczeństwa oraz zapobiegając przekazywaniu kluczowych informacji poza daną organizację.

BitDefender Security for Samba umożliwia firmom wdrożenie ochrony antywirusowej i antyspyware'owej dla udziałów sieciowych Samba na Linuxie, FreeBSD i systemie Solaris. Wdrożone i utrzymywane centralnie wewnątrz sieci, Security for Samba skanuje wieloplatformowe struktury danych oraz składy plików, szukając złośliwego oprogramowania, zapewniając użytkownikom sieci ochronę przed wirusami.
ZAAWANSOWANA, PROAKTYWNA DETEKCJA

Zoptymalizowane dla środowisk Serwerów Plikowych, nagradzane silniki skanowania BitDefender są uznawane przez jednostki certyfikujące, takie jak ISCA, Labs, Virus Bulletin i West Coast Labs, za swoją skuteczność w ochronie przed złośliwym oprogramowaniem. BitDefender zapewnia wiele poziomów zaawansowanej ochrony;

Antywirus - Oprócz wykrywania na podstawie sygnatur, BitDefender wyposażono w heurystyczny mechanizm detekcji emulujący wirtualną maszynę, sprawdzającą wszystkie pliki i kod pod kątem szkodliwego zachowania. Technika ta skutkuje mniejszą liczbą fałszywych dodatnich wyników i znacznie wyższym współczynnikiem wykrywalności zagrożeń nieznanych i w dniu zero.

Antyszpieg - BitDefender stosuje metody skanowania plików pozwalające wykryć znane oprogramowanie szpiegowskie i reklamowe, aby zapobiec infekcjom przez oprogramowanie szpiegowskie i wyciekowi danych na zewnątrz firmy.

Konie trojańskie i rootkity mają za zadanie umożliwić zdalny dostęp do komputera. Po zainstalowaniu konia trojańskiego lub rootkita włamywacz może uzyskać zdalny dostęp do systemu. Często prowadzi to do kradzieży danych. Ręczne wykrywanie i zapobieganie takim atakom może wymagać dużego nakładu czasu i doprowadzić do całkowitej reinstalacji systemu, jeśli oprogramowanie usunięto w nieprawidłowy sposób.

KONFGURACJA SKANOWANIA ZIARNISTEGO I ZARZĄDZANIE

BitDefender Security dla serwerów plików Samba zapewnia dostęp na żądanie i metodologicznie zaplanowane skanowanie, w celu wykrycia złośliwego kodu, i użycie stref kwarantanny, żeby chronić integralność schowków plików. Podejrzane pliki są izolowane w strefach kwarantanny, w której mogą być przetrzymywane, celem analizy, a po oczyszczeniu lub zatwierdzeniu przywrócone do pierwotnej lokalizacji. Istnieje również możliwość przesłania ich do oceny bezpośrednio do laboratorium antywirusowego BitDefendera.

INTEGRACJA Z BITDEFENDER CENTRAL MANAGEMENT PLATFORM (PLATFORMĄ CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA)

BitDefender Security dla serwerów plikowych zapewnia integrację z panelem zarządzania bezpieczeństwem serwera, zapewniając administratorom wgląd w zakresie całej korporacji w zasoby sieciowe oraz stan bezpieczeństwa. BitDefender Management Server zapewnia scentralizowany punkt dla zdalnej instalacji, konfiguracji i raportowania o klientach BItDefendera, produktach serwerowych i bramowych, wdrożonych w korporacji, oraz powiadamia administratorów o postępie skanowania, infekcjach i aktualizacjach poprzez rozbudowany moduł alertów.

OBRONA W GŁĘBI

BitDefender Security for Samba dla serwerów plików to tylko jeden element we wszechstronnym zestawie rozwiązań zapewniających kompleksową ochronę od bramy do pulpitu. Proaktywne, wieloplatformowe produkty BitDefender wykrywają i blokują wirusy, spyware, adware i Trojany, które stanowią zagrożenie dla integralności sieci.


Wymagania Systemowe

oprogramowanie:

System operacyjny: Linux, FreeBSD, Solaris, Kernel Linuxa: 2.6.18 lub nowszy

glibc: 2.3.1 lub nowsza oraz libstdc++ z gcc4 lub nowszej

Samba: wersja 3.0 lub nowsza

Obsługiwane dystrybucje:

Debian GNU/Linux 3.1 lub nowszy
Fedora Core 1 lub nowsza
FreeBSD: 5.4-RELEASE (lub nowszy z compat5x)
Novell SuSE Linux Enterprise Server 9, Linux 8.2 lub nowszy
Mandrake/Mandriva 9.1 lub nowszy
OpenSolaris 2008 lub 2009 (platforma x86)
RedHat Enterprise Linux 3, Linux 9 lub nowszy
Solaris 9 lub 10 (platforma x86)
Slackware 9.x lub nowszej

Brak komentarzy klienta.

REKLAMA

test